Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS

Divisions


Results for MIX

MIX E-SETHEO csp01 VampireJC 2.0 E 0.62 E 0.6 Vampire 2.0 EP 0.62 Gandalf c-2.3 Otter 3.2 SCOTT 6.0.0 Bliksem 1.12 DCTP 0.1
ANA002-2 276.80 timeout timeout timeout timeout timeout 45.10 timeout timeout timeout timeout
ANA002-3 37.60 timeout timeout timeout timeout timeout 66.90 timeout timeout timeout timeout
ANA002-4 3.40 timeout timeout timeout timeout timeout 60.60 timeout timeout timeout timeout
ANA004-1 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
BOO008-1 26.70 2.10 20.70 19.50 2.30 40.20 no_soln 14.90 212.10 timeout timeout
BOO014-1 26.70 3.90 25.20 19.20 3.80 68.00 no_soln 28.00 184.50 timeout timeout
BOO014-3 47.60 5.10 17.10 38.70 5.20 43.10 no_soln 26.10 timeout timeout timeout
BOO020-1 159.20 15.30 0.70 152.80 15.20 3.70 no_soln timeout timeout timeout unknown
CAT002-3 1.40 34.70 17.10 17.80 1.30 55.00 0.40 175.10 32.10 timeout timeout
CAT004-3 1.10 39.20 timeout timeout timeout timeout 0.70 timeout 61.70 timeout timeout
COL003-7 2.40 29.90 69.60 50.60 29.80 152.30 24.60 no_soln timeout timeout timeout
COL006-3 timeout 19.00 timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
COL043-2 8.90 0.60 2.00 1.80 0.60 5.90 29.20 timeout timeout timeout timeout
COL044-2 2.90 1.30 1.10 1.00 1.30 3.60 25.20 timeout timeout timeout timeout
COL044-3 3.50 1.50 1.80 2.20 1.50 5.50 25.30 timeout timeout timeout timeout
COL044-5 111.60 1.40 4.30 59.50 1.40 12.50 25.30 timeout timeout timeout timeout
COL074-3 0.50 0.10 0.00 0.00 0.20 0.30 75.10 132.00 timeout timeout timeout
COL076-1 timeout 233.40 timeout timeout timeout timeout no_soln timeout 76.60 timeout timeout
COL079-2 270.70 126.50 timeout timeout timeout timeout 28.30 timeout 26.00 timeout timeout
COL080-2 1.30 22.70 1.70 1.60 22.80 4.90 29.10 timeout 56.70 timeout timeout
COL081-2 13.00 0.30 0.10 0.10 0.40 0.50 29.10 106.10 54.80 65.00 timeout
FLD011-3 timeout 74.20 timeout timeout 161.00 timeout 273.40 timeout timeout timeout unknown
FLD014-3 2.60 25.80 113.00 101.70 25.60 timeout 1.50 117.60 39.60 timeout 23.20
FLD025-1 0.70 19.70 251.50 no_soln 19.70 timeout no_soln timeout timeout timeout 0.10
FLD038-1 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
FLD042-3 timeout 49.90 timeout timeout 50.00 timeout 0.60 5.80 40.60 timeout timeout
FLD050-2 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
FLD061-1 0.60 1.30 181.10 171.80 1.30 timeout 157.80 timeout timeout timeout timeout
FLD061-4 6.40 41.00 87.90 79.00 40.80 188.80 88.10 timeout 143.20 timeout timeout
FLD066-3 14.70 32.50 timeout timeout 32.50 timeout 4.80 21.30 34.50 timeout timeout
FLD072-4 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout unknown
GEO006-2 28.90 1.50 0.10 0.10 1.40 0.70 86.80 timeout timeout timeout timeout
GEO007-1 33.40 0.40 3.90 4.40 16.90 10.80 11.10 timeout 82.50 timeout timeout
GEO009-3 57.50 18.70 24.10 167.00 18.50 58.30 3.90 176.60 28.90 timeout timeout
GEO028-2 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout unknown
GEO044-2 timeout timeout timeout timeout 248.30 timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
GEO049-2 102.00 165.00 75.70 70.60 164.00 131.20 22.10 timeout timeout timeout timeout
GEO111-1* 2.00 30.00 timeout timeout 29.90 timeout 34.40 timeout timeout 123.50 unknown
GRP008-1 0.90 0.20 0.00 0.00 0.20 0.30 0.70 0.90 timeout timeout 5.30
GRP051-1 128.70 74.00 114.00 43.20 4.30 timeout no_soln no_soln unknown 12.60 timeout
GRP052-1 80.80 timeout 156.30 38.00 11.70 timeout no_soln no_soln 16.50 3.20 timeout
GRP054-1 4.90 76.00 13.20 5.10 timeout 28.20 no_soln timeout no_soln unknown timeout
GRP056-1 13.70 92.60 9.00 2.70 216.00 25.60 no_soln no_soln no_soln 8.50 timeout
GRP061-1 8.80 80.10 12.70 4.40 18.40 35.50 no_soln no_soln 12.20 3.20 timeout
GRP064-1 0.50 0.30 0.00 0.00 0.20 0.70 no_soln 5.10 timeout 2.30 timeout
GRP065-1 0.70 0.20 0.20 0.20 0.30 1.40 no_soln no_soln timeout 0.40 timeout
GRP069-1 0.50 0.10 0.00 0.00 0.10 0.50 no_soln 4.70 timeout 0.00 timeout
GRP073-1 6.80 57.20 14.20 3.10 121.20 47.80 no_soln timeout timeout 7.90 timeout
GRP095-1 0.60 0.30 0.00 0.00 0.30 0.70 no_soln 0.70 timeout 0.90 timeout
GRP100-1 1.10 0.50 0.60 1.40 0.50 3.70 no_soln 13.90 timeout 294.80 timeout
GRP104-1 2.00 40.30 1.30 1.70 40.20 6.10 no_soln 19.20 timeout 281.10 timeout
GRP108-1 2.20 39.60 1.70 0.40 39.50 7.90 3.30 2.40 timeout 0.10 timeout
HEN011-3 18.90 1.80 12.10 12.90 1.80 41.40 no_soln timeout 45.20 timeout timeout
HWV002-1 timeout 163.70 timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout 224.40 timeout
LAT005-3 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LAT005-4 237.60 95.00 227.30 209.70 52.80 timeout timeout timeout 158.70 timeout timeout
LCL002-1 timeout 90.80 timeout timeout 280.50 timeout 160.80 timeout 261.60 timeout timeout
LCL070-1 35.20 13.70 127.40 33.80 55.00 264.50 4.60 22.70 timeout timeout timeout
LCL105-1 15.70 timeout 0.80 14.80 timeout 2.60 no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL109-4 72.50 259.00 65.70 61.30 timeout 271.30 no_soln timeout 131.70 timeout unknown
LCL152-1 timeout 25.00 timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout timeout unknown
LCL221-1 106.00 timeout 35.20 34.30 timeout 75.10 unknown no_soln timeout timeout timeout
LCL224-1 41.00 0.30 40.10 128.00 0.90 82.10 128.80 no_soln timeout 290.50 timeout
LCL225-1 40.30 3.20 39.40 93.50 3.20 76.90 128.90 no_soln timeout 284.20 timeout
LCL230-3 timeout 1.40 timeout timeout 139.90 timeout unknown timeout timeout timeout timeout
LCL231-1 2.00 33.30 1.30 1.40 41.90 3.30 128.60 no_soln timeout 136.50 timeout
LCL243-3 47.50 timeout 40.10 30.20 timeout 88.20 unknown timeout timeout timeout timeout
LCL252-3 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL253-1 264.40 187.90 timeout timeout timeout timeout unknown no_soln timeout timeout timeout
LCL299-3 timeout 196.30 timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL303-3 timeout timeout timeout timeout 286.80 timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL306-3 32.40 4.20 26.50 31.50 257.60 59.60 unknown timeout timeout timeout timeout
LCL312-3 12.40 23.70 5.50 3.70 timeout 14.00 no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL326-3 246.50 12.00 245.60 169.60 15.10 timeout unknown timeout timeout timeout timeout
LCL330-3 64.20 183.20 54.60 239.70 timeout 121.90 unknown timeout timeout timeout timeout
LCL349-3 timeout timeout timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout timeout timeout
LCL391-1 151.40 204.90 136.70 163.70 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL394-1 84.10 timeout 82.90 106.70 timeout 159.70 no_soln timeout timeout timeout timeout
MGT025-1* 0.90 0.10 0.10 0.10 0.20 0.50 0.20 timeout no_soln 3.80 86.20
MGT039-1* 0.90 0.30 0.00 0.20 0.30 0.40 10.50 1.10 no_soln timeout timeout
MGT042-1* timeout 40.40 timeout timeout 40.20 timeout 30.60 timeout 4.70 timeout unknown
MGT060-1* 2.40 54.90 157.90 timeout 55.10 timeout 34.20 0.10 timeout timeout 0.40
MSC007-2.005 45.70 101.30 17.10 3.20 timeout 58.90 unknown timeout no_soln timeout timeout
NLP079-1* 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 0.70 unknown 0.00 23.30 1.70 0.10
NLP080-1* 0.80 0.10 0.20 0.20 0.20 0.90 unknown 0.00 21.20 2.20 0.20
NLP081-1* 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 unknown 0.00 21.00 1.40 0.10
NLP251-1* 5.60 no_soln 1.00 1.10 timeout 1.70 2.60 4.10 140.10 timeout timeout
NLP252-1* 1.50 timeout 0.80 0.80 timeout 1.50 1.70 4.20 31.90 timeout timeout
NLP257-1* 3.80 no_soln 0.60 0.80 timeout 1.20 2.00 3.90 107.00 timeout timeout
NLP258-1* 3.20 timeout 1.00 1.10 timeout 1.80 1.50 3.80 60.20 timeout timeout
NUM017-1 12.50 58.60 9.90 timeout 88.80 22.40 178.00 timeout 173.00 4.20 timeout
PLA008-1 0.90 0.90 0.60 0.40 0.80 1.20 116.80 timeout timeout timeout timeout
PLA009-1 1.30 0.20 0.60 0.70 0.20 1.30 41.20 timeout timeout timeout timeout
PLA010-1 3.40 0.60 3.50 2.80 0.60 4.90 113.20 timeout timeout timeout timeout
PLA012-1 1.00 0.50 0.20 0.30 0.40 0.80 48.00 timeout timeout timeout timeout
PLA014-1 0.60 0.20 0.00 0.00 0.20 0.30 44.80 timeout timeout timeout 3.50
PUZ042-1* timeout 221.90 no_soln no_soln 188.10 unknown 0.20 6.30 no_soln 4.00 timeout
RNG001-2 92.40 144.50 timeout timeout 178.80 timeout 139.90 timeout timeout timeout timeout
ROB015-2 timeout timeout 208.90 196.40 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
SET015-3 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
SET016-1 0.90 0.10 0.00 0.00 0.20 0.30 64.90 1.70 timeout timeout unknown
SET019-4 1.90 60.60 timeout timeout timeout timeout 26.20 3.50 timeout timeout 0.40
SET025-9 1.80 1.00 0.20 0.20 0.90 0.70 35.00 timeout timeout 37.40 unknown
SET095-6 30.40 0.90 0.10 0.20 0.90 0.50 76.70 timeout timeout timeout unknown
SET097-7 timeout 120.10 timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout unknown
SET217-6 timeout 127.30 timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout unknown
SET236-6 1.30 29.70 14.60 10.50 29.40 26.50 63.40 timeout timeout 37.40 unknown
SET261-6 24.00 0.50 0.40 0.40 0.50 1.20 123.90 158.80 timeout 17.00 timeout
SWC054-1* 113.60 2.80 160.70 72.40 2.70 timeout 136.50 timeout timeout timeout 37.10
SWC118-1* 25.00 0.50 1.00 1.20 0.60 2.40 60.50 timeout timeout timeout 105.70
SWC190-1* timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout unknown
SWC227-1* timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
SWC277-1* 24.10 2.70 0.20 0.20 2.70 0.70 106.40 timeout timeout 90.70 unknown
SWV014-1* 0.60 0.10 0.10 0.00 0.10 0.50 101.10 timeout timeout timeout timeout
SYN013-1 0.90 0.10 0.20 0.10 0.10 0.80 10.00 timeout 50.00 timeout 0.50
SYN036-1 27.30 timeout 2.70 9.90 timeout 6.90 104.90 timeout timeout 0.20 timeout
SYN067-1 98.80 34.20 75.40 61.70 no_soln 163.30 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN067-2 61.10 1.20 37.90 37.00 timeout 90.50 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN067-3 37.80 66.50 14.70 13.90 timeout 46.60 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN311-1 0.50 0.10 0.00 0.00 0.10 0.30 45.40 no_soln timeout timeout 0.00
Attempted 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Solved 93 93 84 81 76 73 61 31 30 29 14
Av. Time 38.67 43.35 36.60 34.70 40.48 36.23 56.15 34.21 77.74 66.87 18.77
New Attempted 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
New Solved 15 13 14 13 13 12 14 10 8 7 7
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for UEQ

UEQ Waldmeister 601 Waldmeister 600 E 0.62 SCOTT 6.0.0 Otter 3.2 Bliksem 1.12 Vampire 2.0 Gandalf c-2.3
COL002-5 0.00 0.00 timeout 22.80 0.10 0.00 timeout no_soln
COL003-1 2.80 2.80 24.00 timeout no_soln timeout timeout no_soln
COL004-1 0.20 0.20 7.70 timeout timeout timeout timeout no_soln
COL006-1 1.20 1.20 timeout timeout timeout timeout timeout 126.50
COL006-7 0.00 0.00 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL011-1 0.40 0.40 153.10 17.20 0.60 timeout timeout 91.20
COL033-1 0.00 0.00 0.20 110.70 0.00 timeout 0.10 91.70
COL034-1 0.00 0.00 1.60 66.40 0.10 timeout timeout 95.20
COL037-1 0.10 0.10 1.50 23.00 2.60 timeout timeout 91.20
COL038-1 1.10 1.50 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL042-1 1.50 1.60 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL042-6 0.00 0.00 13.30 20.90 0.10 1.60 133.70 no_soln
COL042-8 0.00 0.00 13.50 29.30 3.30 1.60 133.40 no_soln
COL042-9 0.00 0.00 14.10 35.60 0.10 1.60 137.40 no_soln
COL043-1 2.70 2.50 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL043-3 0.00 0.00 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL044-6 0.00 0.00 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL044-7 0.00 0.00 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL044-8 0.00 0.00 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL044-9 0.00 0.00 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
COL046-1 1.20 1.30 48.90 timeout timeout timeout timeout no_soln
COL049-1 0.30 0.30 32.60 82.80 0.30 timeout 1.70 109.00
COL066-1 3.70 4.30 112.80 timeout timeout timeout timeout timeout
COL067-1 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
COL068-1 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP164-1 98.80 100.40 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP167-3 2.90 3.50 22.70 231.40 timeout timeout timeout no_soln
GRP167-4 3.00 3.40 42.80 timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP177-1 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP177-2 6.40 6.10 timeout timeout 1.40 timeout timeout timeout
GRP178-1 1.40 1.40 121.20 154.00 timeout timeout timeout timeout
GRP178-2 1.50 1.50 26.30 timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP179-1 2.50 2.90 24.40 timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP179-2 2.30 2.80 27.00 timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP179-3 2.40 2.70 30.10 timeout timeout timeout timeout timeout
GRP180-1 3.30 3.70 30.00 timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP181-3 10.60 21.80 7.00 20.40 timeout 39.20 47.60 no_soln
GRP183-2 2.50 2.90 42.50 timeout timeout timeout timeout timeout
GRP183-3 2.40 2.80 36.40 271.90 timeout timeout timeout no_soln
GRP183-4 2.50 2.90 29.30 timeout timeout timeout timeout timeout
GRP185-1 0.30 0.30 timeout 37.60 timeout 15.60 timeout 152.00
GRP185-2 0.20 0.20 timeout timeout timeout 3.70 timeout timeout
GRP185-4 0.10 0.10 timeout timeout 270.60 timeout timeout timeout
GRP186-2 3.10 3.50 38.50 timeout timeout timeout timeout timeout
GRP187-1 46.70 46.60 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
GRP196-1 unknown unknown timeout timeout timeout timeout timeout timeout
LAT010-1 8.50 9.10 5.10 177.50 no_soln 240.60 timeout timeout
LAT017-1 1.20 1.60 25.50 timeout timeout timeout timeout no_soln
LAT018-1 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
LAT019-1 0.40 0.40 0.30 51.50 6.40 0.30 14.70 timeout
LAT020-1 76.80 111.00 72.10 timeout timeout 164.60 timeout timeout
LAT022-1 3.60 5.60 159.80 108.70 61.40 timeout timeout timeout
LAT023-1 3.50 4.10 38.90 63.10 57.40 timeout timeout timeout
LAT038-1* timeout timeout 26.80 29.20 0.80 2.60 timeout timeout
RNG009-5 4.60 4.40 28.10 timeout timeout 57.70 timeout timeout
RNG009-7 4.80 4.60 4.60 timeout timeout 1.10 66.10 timeout
RNG010-5 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
RNG010-6 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
RNG010-7 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
RNG019-6 0.00 0.00 3.60 137.00 0.00 timeout timeout no_soln
RNG020-6 0.00 0.00 0.70 119.10 0.40 timeout timeout no_soln
RNG021-6 0.00 0.00 0.60 197.00 0.00 timeout timeout no_soln
RNG021-7 0.00 0.00 0.60 timeout 0.20 timeout timeout no_soln
RNG025-5 0.70 0.60 timeout timeout 59.70 timeout timeout no_soln
RNG025-6 0.10 0.00 5.70 142.50 0.80 timeout timeout no_soln
RNG025-7 0.10 0.10 5.50 timeout 20.90 timeout timeout no_soln
RNG026-6 0.00 0.00 0.00 timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG026-7 0.00 0.00 0.00 timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG027-7 11.30 10.70 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG027-8 12.10 11.40 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG027-9 12.50 11.60 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG028-5 13.90 13.20 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG028-7 13.80 13.10 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG028-9 14.40 13.60 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG030-6 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG030-7 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG031-6 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG032-6 timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout no_soln
RNG032-7 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
RNG033-6 timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout no_soln
RNG033-8 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
RNG035-7 17.30 16.70 194.70 timeout timeout timeout timeout timeout
RNG036-7 unknown unknown timeout timeout no_soln timeout timeout timeout
ROB006-1 80.20 120.20 timeout timeout timeout timeout timeout timeout
ROB006-2 95.30 128.50 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
ROB007-2 timeout unknown timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
ROB020-2 timeout unknown timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
ROB024-1 unknown unknown timeout timeout timeout timeout timeout timeout
ROB026-1 78.20 123.00 timeout timeout timeout timeout timeout timeout
ROB027-1 unknown unknown timeout timeout timeout timeout timeout no_soln
Attempted 90 90 90 90 90 90 90 90
Solved 69 69 43 23 22 13 8 7
Av. Time 9.59 12.02 34.28 93.46 22.15 40.78 66.84 108.11
New Attempted 1 1 1 1 1 1 1 1
New Solved 0 0 1 1 1 1 0 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for SAT

SAT GandalfSat 1.0 GandalfSat 1.1 E-SETHEO csp01 SCOTT 6.0.0 MACE 2.0 DCTP 0.1
ALG008-1 0.00 30.70 timeout 0.50 0.10 timeout
BOO008-3 0.00 0.00 7.60 0.20 0.00 unknown
BOO030-1 0.00 0.00 timeout 0.20 0.00 timeout
BOO033-1 0.00 0.00 timeout 0.20 0.10 timeout
CAT015-3 0.00 0.00 29.90 no_soln no_soln 0.00
COL005-1 0.00 0.00 timeout 0.20 0.20 timeout
COL047-1 unknown 68.00 timeout 0.30 0.70 timeout
COL071-1 unknown 160.60 timeout 0.40 4.30 timeout
COL073-1 unknown unknown timeout 0.80 5.40 timeout
GRP025-4 unknown unknown timeout timeout timeout timeout
GRP081-1 1.10 1.10 timeout 0.20 no_soln timeout
GRP112-1 0.10 0.10 timeout 0.20 no_soln timeout
GRP207-1* 0.00 0.00 timeout 0.20 0.00 timeout
LCL078-1 0.30 0.30 timeout 0.20 0.00 timeout
LCL142-1 1.00 1.00 timeout 0.20 0.00 timeout
LCL165-1 unknown unknown timeout timeout 29.10 timeout
LCL168-1 no_soln no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL206-3 0.20 0.20 timeout 0.20 0.00 timeout
LCL267-3 29.60 29.70 timeout 0.30 no_soln timeout
LCL280-3 66.10 67.20 timeout 0.30 0.10 timeout
LCL288-3 13.00 12.50 timeout 0.20 no_soln timeout
LCL291-3 48.80 50.60 timeout 0.20 0.00 timeout
MGT033-1* 131.10 125.40 0.90 16.40 23.40 timeout
MGT033-2* 120.60 124.00 31.00 0.20 68.50 unknown
MGT037-2* timeout timeout 0.90 no_soln timeout timeout
MGT038-2* 0.00 0.00 timeout 0.20 0.50 unknown
NLP027-1* 0.00 0.00 timeout 0.30 no_soln timeout
NLP031-1* 0.00 0.00 16.60 0.30 no_soln 0.10
NLP040-1* 0.00 0.00 1.90 0.30 no_soln timeout
NLP044-1* 0.00 0.10 16.90 no_soln timeout 0.00
NLP045-1* 0.10 0.10 16.80 no_soln 0.10 0.00
NLP047-1* 0.10 0.00 17.00 no_soln 25.00 0.00
NLP055-1* timeout timeout timeout timeout no_soln timeout
NLP058-1* timeout timeout 24.20 timeout no_soln timeout
NLP060-1* 0.00 0.00 timeout 0.30 no_soln timeout
NLP074-1* timeout timeout 17.00 timeout no_soln timeout
NLP075-1* timeout timeout 13.80 timeout no_soln timeout
NLP082-1* timeout timeout 25.20 timeout no_soln timeout
NLP085-1* timeout timeout 25.20 timeout no_soln timeout
NLP089-1* timeout timeout timeout timeout no_soln unknown
NLP090-1* timeout timeout timeout timeout no_soln unknown
NLP093-1* timeout timeout timeout timeout no_soln timeout
NLP138-1* 0.10 0.20 17.00 no_soln timeout 0.00
NLP150-1* 61.10 61.10 23.90 1.80 no_soln unknown
NLP155-1* timeout 124.80 23.90 2.10 no_soln timeout
NLP157-1* 0.00 61.20 23.90 1.80 no_soln timeout
NLP160-1* 0.50 0.70 16.60 timeout 47.50 0.00
NLP164-1* 0.70 0.90 timeout timeout timeout 141.80
NLP165-1* 0.90 1.10 timeout timeout 9.10 59.70
NLP167-1* 0.60 0.80 timeout timeout 0.40 timeout
NLP169-1* 1.00 1.60 16.40 timeout timeout 0.00
NLP170-1* timeout unknown 24.20 no_soln no_soln timeout
NLP172-1* timeout unknown 24.20 no_soln no_soln timeout
NLP173-1* timeout unknown 24.30 no_soln no_soln timeout
NLP181-1* timeout unknown timeout timeout no_soln unknown
NLP184-1* timeout timeout timeout timeout no_soln unknown
NLP188-1* timeout timeout timeout timeout no_soln unknown
NLP189-1* timeout unknown timeout timeout no_soln unknown
NLP192-1* 5.40 timeout 17.30 timeout no_soln 0.00
NLP194-1* 5.20 82.50 17.10 timeout no_soln 0.00
NLP195-1* 7.20 timeout 17.20 timeout no_soln 0.00
NLP199-1* 14.30 timeout 17.20 timeout no_soln 0.10
NLP203-1* timeout unknown 24.70 no_soln no_soln unknown
NLP206-1* timeout unknown 24.60 no_soln no_soln unknown
NLP209-1* timeout unknown 24.50 no_soln no_soln timeout
NLP231-1* 18.00 timeout 17.50 timeout no_soln 0.10
NLP232-1* timeout timeout 17.50 timeout no_soln 0.30
NLP234-1* timeout timeout 17.50 timeout no_soln 0.10
NLP239-1* 18.60 timeout 17.60 timeout no_soln 0.10
NLP250-1* timeout unknown 8.40 no_soln no_soln timeout
NLP259-1* unknown unknown 8.60 no_soln no_soln timeout
SWC128-1* timeout timeout 1.50 timeout no_soln unknown
SWV012-1* 0.00 0.00 245.90 0.20 no_soln 0.00
SWV013-1* 0.00 0.00 245.80 0.20 no_soln 0.00
SWV015-1* unknown unknown 246.10 0.20 no_soln timeout
SWV016-1* unknown unknown timeout 0.40 no_soln timeout
SWV018-1* unknown unknown timeout timeout no_soln no_soln
SYN303-1 60.60 60.60 0.50 no_soln timeout timeout
SYN330-1 66.70 67.00 0.70 timeout 296.60 timeout
SYN335-1 61.40 61.30 timeout timeout timeout timeout
TOP001-1 no_soln no_soln timeout 25.40 no_soln timeout
TOP003-1 no_soln no_soln timeout 1.10 no_soln timeout
TOP003-2 0.00 0.00 154.30 0.20 0.00 timeout
TOP006-1 no_soln no_soln timeout timeout no_soln unknown
TOP008-1 no_soln no_soln timeout 1.00 no_soln timeout
TOP013-1 no_soln no_soln timeout 1.10 no_soln unknown
TOP016-1 no_soln timeout timeout 1.00 no_soln unknown
TOP017-1 0.20 0.20 timeout 1.20 no_soln unknown
TOP018-1 30.10 30.70 timeout 0.90 no_soln unknown
TOP019-1 no_soln no_soln timeout 0.90 no_soln timeout
Attempted 90 90 90 90 90 90
Solved 48 46 44 41 25 20
Av. Time 15.93 26.66 35.54 1.52 20.44 10.12
New Attempted 56 56 56 56 56 56
New Solved 27 23 39 15 9 19
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for FOF

FOF E-SETHEO csp01 VampireFOF 1.0 VampireFOF 2.0 GandalfFOF c-2.3 Otter 3.2 SCOTT 6.0.0 Bliksem 1.12 MUSCADET 2.3
COM003+1 17.30 4.70 170.70 111.10 timeout timeout timeout no_soln
GEO112+1* 22.20 99.20 162.50 0.20 2.20 0.40 timeout no_soln
GEO148+1* 3.20 1.90 19.90 14.50 163.40 timeout timeout no_soln
MGT005+2 1.50 0.60 125.10 2.80 5.90 1.30 timeout 0.90
MGT023+1 1.50 0.30 0.20 0.00 0.80 no_soln 0.00 0.50
MGT034+2 87.80 0.40 0.60 10.00 179.10 no_soln 33.10 no_soln
MGT035+1 40.00 5.60 28.60 unknown timeout no_soln timeout no_soln
MGT051+1* 140.50 10.90 168.60 34.50 timeout 20.60 timeout no_soln
MGT055+1* timeout 1.10 2.80 34.30 timeout timeout timeout no_soln
MGT060+1* 1.50 101.10 46.20 34.30 1.90 timeout timeout no_soln
MGT062+1* 2.30 0.40 0.30 34.30 timeout 6.90 timeout no_soln
PUZ031+1 1.20 0.20 0.20 0.00 0.00 83.70 3.20 no_soln
SET055+1 1.80 unknown timeout 8.40 0.10 timeout timeout no_soln
SET063+4 1.40 61.50 0.50 43.90 1.80 44.50 0.60 0.50
SET094+1 54.00 0.60 0.40 155.70 74.90 timeout timeout 3.30
SET108+1 1.70 0.50 0.20 34.40 timeout timeout 0.00 no_soln
SET200+3 1.50 timeout 33.30 29.20 timeout 116.60 timeout 0.30
SET579+3 1.80 timeout 0.40 44.20 timeout timeout timeout 0.30
SET608+3 20.10 timeout timeout 59.50 timeout timeout timeout 0.40
SET610+3 19.50 timeout timeout 77.50 timeout timeout timeout no_soln
SET612+3 262.00 timeout timeout 81.60 timeout timeout timeout no_soln
SET644+3 8.70 0.40 14.70 121.60 38.40 timeout timeout no_soln
SET649+3 14.80 70.80 124.10 35.10 26.80 7.30 timeout no_soln
SET652+3 251.50 timeout 184.60 35.60 timeout 4.10 timeout no_soln
SET656+3 5.40 4.00 timeout 34.80 153.10 12.80 timeout no_soln
SET660+3 38.30 1.30 20.40 75.50 timeout timeout timeout no_soln
SET661+3 timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout no_soln
SET666+3 2.10 12.00 5.40 29.60 87.30 48.80 41.40 no_soln
SET671+3 4.20 timeout timeout 34.80 timeout timeout timeout no_soln
SET686+3 33.00 0.40 123.10 0.80 timeout timeout timeout no_soln
SET694+4 timeout timeout timeout 94.00 timeout timeout timeout 0.50
SET722+4 timeout timeout timeout no_soln no_soln timeout timeout 1.00
SET734+4 timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout 1.00
SET737+4 timeout timeout timeout unknown no_soln timeout timeout 1.40
SET746+4 timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout 1.20
SET763+4 timeout timeout 260.10 43.20 timeout timeout timeout 1.00
SET764+4 7.20 2.20 0.70 11.10 timeout timeout timeout 0.90
SET770+4 timeout unknown timeout no_soln timeout timeout timeout 1.00
SET776+4 timeout 4.30 timeout 0.10 1.90 timeout 35.70 1.00
SWC010+1* 27.50 1.70 2.80 181.80 timeout timeout timeout no_soln
SWC094+1* 26.80 0.60 1.60 184.40 timeout timeout timeout no_soln
SWC206+1* 26.30 0.90 2.40 1.10 timeout timeout 110.00 no_soln
SWC211+1* timeout 30.70 timeout no_soln timeout timeout timeout no_soln
SWC227+1* timeout 44.50 timeout no_soln timeout timeout timeout no_soln
SWC258+1* 26.30 0.60 2.80 104.30 timeout timeout 80.60 no_soln
SWC281+1* timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout no_soln
SWC302+1* timeout 0.80 timeout no_soln timeout timeout timeout no_soln
SWC330+1* 47.40 0.70 44.10 no_soln timeout timeout timeout no_soln
SWC380+1* 26.80 0.70 2.60 212.00 timeout timeout timeout no_soln
SWV014+1* 1.50 timeout 0.20 101.50 timeout timeout timeout no_soln
SYN048+1 0.90 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN049+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN050+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.30 0.00 no_soln
SYN051+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN053+1 1.10 0.30 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN057+1 0.90 0.20 0.10 0.00 0.00 1.70 0.00 no_soln
SYN063+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN070+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.00 1.20 0.00 no_soln
SYN075+1 1.20 0.20 0.20 0.10 0.10 57.70 timeout no_soln
SYN317+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN318+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 no_soln
SYN323+1 1.10 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN332+1 1.20 0.20 0.10 unknown no_soln unknown timeout unknown
SYN341+1 1.00 0.10 0.20 0.00 0.00 2.10 0.00 no_soln
SYN346+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN347+1 1.10 0.30 0.20 0.00 0.00 10.20 timeout no_soln
SYN353+1 1.50 0.30 0.20 0.70 timeout timeout timeout no_soln
SYN360+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN361+1 1.20 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.30
SYN363+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN367+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN368+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN373+1 1.10 0.20 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 no_soln
SYN383+1 0.90 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN385+1 1.10 0.20 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN396+1 1.10 0.20 0.10 0.10 0.00 0.20 0.00 0.20
SYN407+1 1.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN410+1 0.90 0.10 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 no_soln
SYN417+1 2.00 0.20 62.10 52.30 190.50 no_soln timeout no_soln
SYN451+1 3.10 13.00 3.20 unknown no_soln timeout timeout no_soln
SYN457+1 30.50 14.40 5.00 unknown no_soln timeout timeout no_soln
SYN458+1 3.10 21.20 2.50 unknown no_soln timeout timeout no_soln
SYN469+1 3.10 26.10 3.50 unknown no_soln timeout timeout no_soln
SYN472+1 3.80 14.00 4.30 unknown no_soln timeout timeout no_soln
SYN482+1 4.20 24.80 4.30 unknown no_soln timeout timeout no_soln
SYN508+1 3.90 18.10 4.20 unknown no_soln timeout timeout no_soln
SYN512+1 3.20 11.50 4.30 unknown no_soln timeout timeout no_soln
SYN548+1 1.80 0.30 timeout no_soln timeout 259.30 14.40 no_soln
SYN549+1 1.20 0.30 276.00 1.50 1.90 1.40 timeout no_soln
SYN551+1 timeout 0.30 13.20 41.00 timeout no_soln timeout no_soln
Attempted 90 90 90 90 90 90 90 90
Solved 75 72 71 68 43 39 34 18
Av. Time 17.60 8.55 27.28 32.46 21.63 17.56 9.38 0.87
New Attempted 17 17 17 17 17 17 17 17
New Solved 12 15 13 12 3 3 2 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for EPR

EPR E-SETHEO csp01 PizEAndSATO 0.2 Otter-MACE 3.2-2.0 VampireEPR 2.0 DCTP 0.1 E 0.62 SCOTT 6.0.0 Gandalf c-2.3
GRP123-2.005 1.80 1.10 5.30 timeout 1.60 timeout timeout unknown
GRP124-7.005 0.60 0.10 5.90 timeout 1.00 timeout timeout unknown
GRP125-2.005 0.60 0.10 121.10 1.50 timeout timeout timeout 161.10
GRP126-2.005 0.60 0.10 5.00 timeout 14.30 timeout timeout unknown
GRP126-3.005 0.90 0.40 10.10 timeout timeout timeout timeout unknown
GRP127-2.006 0.70 0.20 73.70 timeout timeout timeout timeout 31.00
GRP127-3.005 0.90 0.30 10.20 21.10 timeout timeout timeout unknown
GRP128-1.004 0.50 0.00 4.20 75.70 3.50 29.80 timeout unknown
GRP128-2.006 4.60 0.20 149.40 timeout timeout timeout timeout 160.80
GRP128-3.005 1.20 0.50 timeout timeout timeout 148.40 timeout 168.10
GRP129-3.004 0.70 0.10 125.50 timeout timeout 14.80 6.70 206.40
GRP129-3.005 1.20 0.50 12.50 timeout timeout timeout timeout unknown
GRP129-4.004 0.70 0.10 0.80 88.30 timeout 6.90 81.30 3.10
GRP130-3.004 0.70 0.20 5.00 153.30 timeout 22.40 no_soln unknown
GRP130-4.004 0.50 0.00 4.30 timeout 0.30 46.00 no_soln unknown
GRP133-2.004 0.50 0.00 4.10 27.30 0.10 13.90 no_soln unknown
LAT005-1 89.60 no_soln 0.50 3.10 89.30 16.00 42.70 6.10
LAT005-2 25.70 no_soln 0.30 2.00 24.90 19.60 0.60 0.00
NLP005-1* 7.00 31.20 4.00 timeout 0.00 0.10 0.60 unknown
NLP006-1* 7.20 30.80 4.10 timeout 0.30 0.00 1.20 no_soln
NLP008-1* 7.40 33.60 4.20 timeout 0.20 0.10 0.80 no_soln
NLP012-1* 7.00 31.20 4.20 timeout 0.00 0.10 0.70 unknown
NLP013-1* 7.00 31.10 4.10 timeout 0.00 0.10 0.90 no_soln
PUZ010-1 1.10 0.30 timeout timeout timeout timeout timeout unknown
PUZ017-1 timeout 25.70 timeout 0.20 timeout timeout timeout timeout
PUZ018-1 2.30 1.50 153.90 timeout 0.00 9.50 20.20 0.00
PUZ018-2 2.30 1.50 timeout timeout 0.50 timeout timeout unknown
PUZ036-1.005 188.90 no_soln 0.40 0.30 timeout 92.60 0.50 0.60
PUZ037-1 0.60 no_soln 0.10 0.10 0.00 0.00 0.20 0.10
PUZ037-2 189.30 no_soln 2.70 0.50 timeout timeout 2.80 1.30
PUZ037-3 221.50 no_soln no_soln 87.60 timeout timeout timeout 47.10
SYN307-1 0.50 0.10 4.00 timeout 0.00 timeout 0.90 unknown
SYN423-1 9.50 no_soln timeout timeout 2.50 timeout timeout timeout
SYN428-1 10.20 no_soln timeout timeout 2.70 timeout timeout timeout
SYN434-1 1.30 0.20 timeout timeout timeout timeout timeout unknown
SYN436-1 1.10 0.20 timeout 37.80 timeout timeout timeout unknown
SYN437-1 1.30 0.30 timeout 55.10 timeout timeout timeout unknown
SYN438-1 1.40 0.20 4.20 83.80 timeout timeout 0.50 unknown
SYN439-1 12.40 0.60 timeout 28.40 timeout timeout timeout unknown
SYN440-1 17.00 0.60 timeout 19.00 timeout timeout timeout unknown
SYN446-1 1.10 0.30 timeout 19.90 timeout timeout timeout unknown
SYN447-1 2.30 0.60 timeout 32.40 timeout timeout timeout 165.10
SYN457-1 4.70 0.70 timeout 42.30 timeout timeout timeout unknown
SYN460-1 2.70 0.50 timeout 13.20 timeout timeout timeout unknown
SYN463-1 1.00 0.20 timeout 33.40 timeout timeout timeout unknown
SYN466-1 3.70 0.30 timeout 17.00 timeout timeout timeout unknown
SYN467-1 2.10 0.30 timeout 38.90 timeout timeout timeout unknown
SYN472-1 1.70 0.40 timeout 45.40 timeout timeout timeout unknown
SYN482-1 3.30 0.40 timeout 41.40 timeout timeout timeout unknown
SYN544-1 153.90 no_soln timeout timeout 147.20 timeout timeout timeout
Attempted 50 50 50 50 50 50 50 50
Solved 49 41 28 27 20 17 15 14
Av. Time 20.51 4.80 25.85 35.89 14.42 24.72 10.71 67.91
New Attempted 5 5 5 5 5 5 5 5
New Solved 5 5 5 0 5 5 5 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Categories (within the divisions)


Results for HEQ

HEQ E 0.62 E 0.6 E-SETHEO csp01 VampireJC 2.0 EP 0.62 Vampire 2.0 Gandalf c-2.3 SCOTT 6.0.0 Otter 3.2 Bliksem 1.12 DCTP 0.1
ANA004-1 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
BOO008-1 20.70 19.50 26.70 2.10 40.20 2.30 no_soln 212.10 14.90 timeout timeout
BOO014-1 25.20 19.20 26.70 3.90 68.00 3.80 no_soln 184.50 28.00 timeout timeout
BOO014-3 17.10 38.70 47.60 5.10 43.10 5.20 no_soln timeout 26.10 timeout timeout
COL003-7 69.60 50.60 2.40 29.90 152.30 29.80 24.60 timeout no_soln timeout timeout
COL006-3 timeout timeout timeout 19.00 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
COL043-2 2.00 1.80 8.90 0.60 5.90 0.60 29.20 timeout timeout timeout timeout
COL044-2 1.10 1.00 2.90 1.30 3.60 1.30 25.20 timeout timeout timeout timeout
COL044-3 1.80 2.20 3.50 1.50 5.50 1.50 25.30 timeout timeout timeout timeout
COL044-5 4.30 59.50 111.60 1.40 12.50 1.40 25.30 timeout timeout timeout timeout
HEN011-3 12.10 12.90 18.90 1.80 41.40 1.80 no_soln 45.20 timeout timeout timeout
HWV002-1 timeout timeout timeout 163.70 timeout timeout unknown timeout timeout 224.40 timeout
LAT005-3 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL109-4 65.70 61.30 72.50 259.00 271.30 timeout no_soln 131.70 timeout timeout unknown
LCL152-1 timeout timeout timeout 25.00 timeout timeout unknown timeout timeout timeout unknown
LCL230-3 timeout timeout timeout 1.40 timeout 139.90 unknown timeout timeout timeout timeout
LCL243-3 40.10 30.20 47.50 timeout 88.20 timeout unknown timeout timeout timeout timeout
LCL252-3 timeout timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL299-3 timeout timeout timeout 196.30 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL303-3 timeout timeout timeout timeout timeout 286.80 no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL306-3 26.50 31.50 32.40 4.20 59.60 257.60 unknown timeout timeout timeout timeout
LCL312-3 5.50 3.70 12.40 23.70 14.00 timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL326-3 245.60 169.60 246.50 12.00 timeout 15.10 unknown timeout timeout timeout timeout
LCL330-3 54.60 239.70 64.20 183.20 121.90 timeout unknown timeout timeout timeout timeout
LCL349-3 timeout timeout timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout timeout timeout
NLP251-1* 1.00 1.10 5.60 no_soln 1.70 timeout 2.60 140.10 4.10 timeout timeout
NLP252-1* 0.80 0.80 1.50 timeout 1.50 timeout 1.70 31.90 4.20 timeout timeout
NLP257-1* 0.60 0.80 3.80 no_soln 1.20 timeout 2.00 107.00 3.90 timeout timeout
NLP258-1* 1.00 1.10 3.20 timeout 1.80 timeout 1.50 60.20 3.80 timeout timeout
ROB015-2 208.90 196.40 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
Attempted 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Solved 20 20 19 19 18 13 9 8 7 1 0
Av. Time 40.21 47.08 38.88 49.22 51.87 57.47 15.27 114.09 12.14 224.40 -
New Attempted 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
New Solved 4 4 4 0 4 0 4 4 4 0 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for HNE

HNE E-SETHEO csp01 VampireJC 2.0 E 0.62 E 0.6 EP 0.62 Vampire 2.0 Gandalf c-2.3 Bliksem 1.12 DCTP 0.1 Otter 3.2 SCOTT 6.0.0
LCL002-1 timeout 90.80 timeout timeout timeout 280.50 160.80 timeout timeout timeout 261.60
LCL070-1 35.20 13.70 127.40 33.80 264.50 55.00 4.60 timeout timeout 22.70 timeout
LCL105-1 15.70 timeout 0.80 14.80 2.60 timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL221-1 106.00 timeout 35.20 34.30 75.10 timeout unknown timeout timeout no_soln timeout
LCL224-1 41.00 0.30 40.10 128.00 82.10 0.90 128.80 290.50 timeout no_soln timeout
LCL225-1 40.30 3.20 39.40 93.50 76.90 3.20 128.90 284.20 timeout no_soln timeout
LCL231-1 2.00 33.30 1.30 1.40 3.30 41.90 128.60 136.50 timeout no_soln timeout
LCL253-1 264.40 187.90 timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout no_soln timeout
LCL391-1 151.40 204.90 136.70 163.70 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
LCL394-1 84.10 timeout 82.90 106.70 159.70 timeout no_soln timeout timeout timeout timeout
NUM017-1 12.50 58.60 9.90 timeout 22.40 88.80 178.00 4.20 timeout timeout 173.00
PLA008-1 0.90 0.90 0.60 0.40 1.20 0.80 116.80 timeout timeout timeout timeout
PLA009-1 1.30 0.20 0.60 0.70 1.30 0.20 41.20 timeout timeout timeout timeout
PLA010-1 3.40 0.60 3.50 2.80 4.90 0.60 113.20 timeout timeout timeout timeout
PLA012-1 1.00 0.50 0.20 0.30 0.80 0.40 48.00 timeout timeout timeout timeout
PLA014-1 0.60 0.20 0.00 0.00 0.30 0.20 44.80 timeout 3.50 timeout timeout
PUZ042-1* timeout 221.90 no_soln no_soln unknown 188.10 0.20 4.00 timeout 6.30 no_soln
RNG001-2 92.40 144.50 timeout timeout timeout 178.80 139.90 timeout timeout timeout timeout
SWV014-1* 0.60 0.10 0.10 0.00 0.50 0.10 101.10 timeout timeout timeout timeout
SYN311-1 0.50 0.10 0.00 0.00 0.30 0.10 45.40 timeout 0.00 no_soln timeout
Attempted 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Solved 18 17 16 15 15 15 15 5 2 2 2
Av. Time 47.41 56.57 29.92 38.69 46.39 55.97 92.02 143.88 1.75 14.50 217.30
New Attempted 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
New Solved 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for NEQ

NEQ VampireJC 2.0 E-SETHEO csp01 Gandalf c-2.3 Vampire 2.0 E 0.62 E 0.6 EP 0.62 Otter 3.2 DCTP 0.1 SCOTT 6.0.0 Bliksem 1.12
CAT002-3 34.70 1.40 0.40 1.30 17.10 17.80 55.00 175.10 timeout 32.10 timeout
CAT004-3 39.20 1.10 0.70 timeout timeout timeout timeout timeout timeout 61.70 timeout
GEO006-2 1.50 28.90 86.80 1.40 0.10 0.10 0.70 timeout timeout timeout timeout
GEO007-1 0.40 33.40 11.10 16.90 3.90 4.40 10.80 timeout timeout 82.50 timeout
GEO009-3 18.70 57.50 3.90 18.50 24.10 167.00 58.30 176.60 timeout 28.90 timeout
GEO028-2 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout
GEO044-2 timeout timeout no_soln 248.30 timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
GEO049-2 165.00 102.00 22.10 164.00 75.70 70.60 131.20 timeout timeout timeout timeout
GEO111-1* 30.00 2.00 34.40 29.90 timeout timeout timeout timeout unknown timeout 123.50
GRP008-1 0.20 0.90 0.70 0.20 0.00 0.00 0.30 0.90 5.30 timeout timeout
MGT025-1* 0.10 0.90 0.20 0.20 0.10 0.10 0.50 timeout 86.20 no_soln 3.80
MGT039-1* 0.30 0.90 10.50 0.30 0.00 0.20 0.40 1.10 timeout no_soln timeout
MGT042-1* 40.40 timeout 30.60 40.20 timeout timeout timeout timeout unknown 4.70 timeout
MGT060-1* 54.90 2.40 34.20 55.10 157.90 timeout timeout 0.10 0.40 timeout timeout
MSC007-2.005 101.30 45.70 unknown timeout 17.10 3.20 58.90 timeout timeout no_soln timeout
SET015-3 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
SET016-1 0.10 0.90 64.90 0.20 0.00 0.00 0.30 1.70 unknown timeout timeout
SET019-4 60.60 1.90 26.20 timeout timeout timeout timeout 3.50 0.40 timeout timeout
SET025-9 1.00 1.80 35.00 0.90 0.20 0.20 0.70 timeout unknown timeout 37.40
SET095-6 0.90 30.40 76.70 0.90 0.10 0.20 0.50 timeout unknown timeout timeout
SET097-7 120.10 timeout no_soln timeout timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout
SET217-6 127.30 timeout no_soln timeout timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout
SET236-6 29.70 1.30 63.40 29.40 14.60 10.50 26.50 timeout unknown timeout 37.40
SET261-6 0.50 24.00 123.90 0.50 0.40 0.40 1.20 158.80 timeout timeout 17.00
SWC054-1* 2.80 113.60 136.50 2.70 160.70 72.40 timeout timeout 37.10 timeout timeout
SWC118-1* 0.50 25.00 60.50 0.60 1.00 1.20 2.40 timeout 105.70 timeout timeout
SWC190-1* timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout timeout unknown timeout timeout
SWC227-1* timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout timeout
SWC277-1* 2.70 24.10 106.40 2.70 0.20 0.20 0.70 timeout unknown timeout 90.70
SYN013-1 0.10 0.90 10.00 0.10 0.20 0.10 0.80 timeout 0.50 50.00 timeout
Attempted 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Solved 25 22 22 21 19 18 17 8 7 6 6
Av. Time 33.32 22.77 42.69 29.25 24.92 19.37 20.54 64.72 33.66 43.32 51.63
New Attempted 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
New Solved 8 7 8 8 6 5 4 2 4 1 3
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for NNE

NNE E-SETHEO csp01 VampireJC 2.0 E 0.62 Vampire 2.0 E 0.6 Gandalf c-2.3 EP 0.62 SCOTT 6.0.0 Otter 3.2 DCTP 0.1 Bliksem 1.12
ANA002-2 276.80 timeout timeout timeout timeout 45.10 timeout timeout timeout timeout timeout
ANA002-3 37.60 timeout timeout timeout timeout 66.90 timeout timeout timeout timeout timeout
ANA002-4 3.40 timeout timeout timeout timeout 60.60 timeout timeout timeout timeout timeout
FLD011-3 timeout 74.20 timeout 161.00 timeout 273.40 timeout timeout timeout unknown timeout
FLD014-3 2.60 25.80 113.00 25.60 101.70 1.50 timeout 39.60 117.60 23.20 timeout
FLD025-1 0.70 19.70 251.50 19.70 no_soln no_soln timeout timeout timeout 0.10 timeout
FLD038-1 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout timeout
FLD042-3 timeout 49.90 timeout 50.00 timeout 0.60 timeout 40.60 5.80 timeout timeout
FLD050-2 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout timeout timeout
FLD061-1 0.60 1.30 181.10 1.30 171.80 157.80 timeout timeout timeout timeout timeout
FLD061-4 6.40 41.00 87.90 40.80 79.00 88.10 188.80 143.20 timeout timeout timeout
FLD066-3 14.70 32.50 timeout 32.50 timeout 4.80 timeout 34.50 21.30 timeout timeout
FLD072-4 timeout timeout timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout unknown timeout
NLP079-1* 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 unknown 0.70 23.30 0.00 0.10 1.70
NLP080-1* 0.80 0.10 0.20 0.20 0.20 unknown 0.90 21.20 0.00 0.20 2.20
NLP081-1* 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 unknown 0.80 21.00 0.00 0.10 1.40
SYN036-1 27.30 timeout 2.70 timeout 9.90 104.90 6.90 timeout timeout timeout 0.20
SYN067-1 98.80 34.20 75.40 no_soln 61.70 unknown 163.30 timeout timeout timeout timeout
SYN067-2 61.10 1.20 37.90 timeout 37.00 unknown 90.50 timeout timeout timeout timeout
SYN067-3 37.80 66.50 14.70 timeout 13.90 unknown 46.60 timeout timeout timeout timeout
Attempted 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Solved 15 13 11 10 10 10 8 7 6 5 4
Av. Time 37.99 26.68 69.53 33.15 47.56 80.37 62.31 46.20 24.12 4.74 1.38
New Attempted 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
New Solved 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for PEQ

PEQ E-SETHEO csp01 VampireJC 2.0 E 0.6 E 0.62 Vampire 2.0 EP 0.62 Bliksem 1.12 Otter 3.2 SCOTT 6.0.0 Gandalf c-2.3 DCTP 0.1
BOO020-1 159.20 15.30 152.80 0.70 15.20 3.70 timeout timeout timeout no_soln unknown
COL074-3 0.50 0.10 0.00 0.00 0.20 0.30 timeout 132.00 timeout 75.10 timeout
COL076-1 timeout 233.40 timeout timeout timeout timeout timeout timeout 76.60 no_soln timeout
COL079-2 270.70 126.50 timeout timeout timeout timeout timeout timeout 26.00 28.30 timeout
COL080-2 1.30 22.70 1.60 1.70 22.80 4.90 timeout timeout 56.70 29.10 timeout
COL081-2 13.00 0.30 0.10 0.10 0.40 0.50 65.00 106.10 54.80 29.10 timeout
GRP051-1 128.70 74.00 43.20 114.00 4.30 timeout 12.60 no_soln unknown no_soln timeout
GRP052-1 80.80 timeout 38.00 156.30 11.70 timeout 3.20 no_soln 16.50 no_soln timeout
GRP054-1 4.90 76.00 5.10 13.20 timeout 28.20 unknown timeout no_soln no_soln timeout
GRP056-1 13.70 92.60 2.70 9.00 216.00 25.60 8.50 no_soln no_soln no_soln timeout
GRP061-1 8.80 80.10 4.40 12.70 18.40 35.50 3.20 no_soln 12.20 no_soln timeout
GRP064-1 0.50 0.30 0.00 0.00 0.20 0.70 2.30 5.10 timeout no_soln timeout
GRP065-1 0.70 0.20 0.20 0.20 0.30 1.40 0.40 no_soln timeout no_soln timeout
GRP069-1 0.50 0.10 0.00 0.00 0.10 0.50 0.00 4.70 timeout no_soln timeout
GRP073-1 6.80 57.20 3.10 14.20 121.20 47.80 7.90 timeout timeout no_soln timeout
GRP095-1 0.60 0.30 0.00 0.00 0.30 0.70 0.90 0.70 timeout no_soln timeout
GRP100-1 1.10 0.50 1.40 0.60 0.50 3.70 294.80 13.90 timeout no_soln timeout
GRP104-1 2.00 40.30 1.70 1.30 40.20 6.10 281.10 19.20 timeout no_soln timeout
GRP108-1 2.20 39.60 0.40 1.70 39.50 7.90 0.10 2.40 timeout 3.30 timeout
LAT005-4 237.60 95.00 209.70 227.30 52.80 timeout timeout timeout 158.70 timeout timeout
Attempted 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Solved 19 19 18 18 17 15 13 8 7 5 0
Av. Time 49.14 50.24 25.80 30.72 32.01 11.17 52.31 35.51 57.36 32.98 -
New Attempted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Solved 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for SEQ

SEQ SCOTT 6.0.0 GandalfSat 1.1 E-SETHEO csp01 GandalfSat 1.0 MACE 2.0 DCTP 0.1
ALG008-1 0.50 30.70 timeout 0.00 0.10 timeout
BOO008-3 0.20 0.00 7.60 0.00 0.00 unknown
BOO030-1 0.20 0.00 timeout 0.00 0.00 timeout
BOO033-1 0.20 0.00 timeout 0.00 0.10 timeout
CAT015-3 no_soln 0.00 29.90 0.00 no_soln 0.00
COL005-1 0.20 0.00 timeout 0.00 0.20 timeout
COL047-1 0.30 68.00 timeout unknown 0.70 timeout
COL071-1 0.40 160.60 timeout unknown 4.30 timeout
COL073-1 0.80 unknown timeout unknown 5.40 timeout
GRP025-4 timeout unknown timeout unknown timeout timeout
GRP081-1 0.20 1.10 timeout 1.10 no_soln timeout
GRP112-1 0.20 0.10 timeout 0.10 no_soln timeout
GRP207-1* 0.20 0.00 timeout 0.00 0.00 timeout
LCL142-1 0.20 1.00 timeout 1.00 0.00 timeout
LCL165-1 timeout unknown timeout unknown 29.10 timeout
LCL206-3 0.20 0.20 timeout 0.20 0.00 timeout
LCL267-3 0.30 29.70 timeout 29.60 no_soln timeout
LCL280-3 0.30 67.20 timeout 66.10 0.10 timeout
LCL288-3 0.20 12.50 timeout 13.00 no_soln timeout
LCL291-3 0.20 50.60 timeout 48.80 0.00 timeout
MGT033-1* 16.40 125.40 0.90 131.10 23.40 timeout
MGT033-2* 0.20 124.00 31.00 120.60 68.50 unknown
MGT037-2* no_soln timeout 0.90 timeout timeout timeout
MGT038-2* 0.20 0.00 timeout 0.00 0.50 unknown
NLP040-1* 0.30 0.00 1.90 0.00 no_soln timeout
NLP055-1* timeout timeout timeout timeout no_soln timeout
NLP058-1* timeout timeout 24.20 timeout no_soln timeout
NLP074-1* timeout timeout 17.00 timeout no_soln timeout
NLP075-1* timeout timeout 13.80 timeout no_soln timeout
NLP082-1* timeout timeout 25.20 timeout no_soln timeout
NLP085-1* timeout timeout 25.20 timeout no_soln timeout
NLP089-1* timeout timeout timeout timeout no_soln unknown
NLP090-1* timeout timeout timeout timeout no_soln unknown
NLP093-1* timeout timeout timeout timeout no_soln timeout
NLP150-1* 1.80 61.10 23.90 61.10 no_soln unknown
NLP155-1* 2.10 124.80 23.90 timeout no_soln timeout
NLP157-1* 1.80 61.20 23.90 0.00 no_soln timeout
NLP170-1* no_soln unknown 24.20 timeout no_soln timeout
NLP172-1* no_soln unknown 24.20 timeout no_soln timeout
NLP173-1* no_soln unknown 24.30 timeout no_soln timeout
NLP181-1* timeout unknown timeout timeout no_soln unknown
NLP184-1* timeout timeout timeout timeout no_soln unknown
NLP188-1* timeout timeout timeout timeout no_soln unknown
NLP189-1* timeout unknown timeout timeout no_soln unknown
NLP203-1* no_soln unknown 24.70 timeout no_soln unknown
NLP206-1* no_soln unknown 24.60 timeout no_soln unknown
NLP209-1* no_soln unknown 24.50 timeout no_soln timeout
NLP250-1* no_soln unknown 8.40 timeout no_soln timeout
NLP259-1* no_soln unknown 8.60 unknown no_soln timeout
SWC128-1* timeout timeout 1.50 timeout no_soln unknown
Attempted 50 50 50 50 50 50
Solved 24 24 23 21 17 1
Av. Time 1.15 38.26 18.01 22.51 7.79 0.00
New Attempted 31 31 31 31 31 31
New Solved 8 8 21 7 4 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for SNE

SNE GandalfSat 1.0 GandalfSat 1.1 E-SETHEO csp01 DCTP 0.1 SCOTT 6.0.0 MACE 2.0
LCL078-1 0.30 0.30 timeout timeout 0.20 0.00
LCL168-1 no_soln no_soln timeout timeout timeout timeout
NLP027-1* 0.00 0.00 timeout timeout 0.30 no_soln
NLP031-1* 0.00 0.00 16.60 0.10 0.30 no_soln
NLP044-1* 0.00 0.10 16.90 0.00 no_soln timeout
NLP045-1* 0.10 0.10 16.80 0.00 no_soln 0.10
NLP047-1* 0.10 0.00 17.00 0.00 no_soln 25.00
NLP060-1* 0.00 0.00 timeout timeout 0.30 no_soln
NLP138-1* 0.10 0.20 17.00 0.00 no_soln timeout
NLP160-1* 0.50 0.70 16.60 0.00 timeout 47.50
NLP164-1* 0.70 0.90 timeout 141.80 timeout timeout
NLP165-1* 0.90 1.10 timeout 59.70 timeout 9.10
NLP167-1* 0.60 0.80 timeout timeout timeout 0.40
NLP169-1* 1.00 1.60 16.40 0.00 timeout timeout
NLP192-1* 5.40 timeout 17.30 0.00 timeout no_soln
NLP194-1* 5.20 82.50 17.10 0.00 timeout no_soln
NLP195-1* 7.20 timeout 17.20 0.00 timeout no_soln
NLP199-1* 14.30 timeout 17.20 0.10 timeout no_soln
NLP231-1* 18.00 timeout 17.50 0.10 timeout no_soln
NLP232-1* timeout timeout 17.50 0.30 timeout no_soln
NLP234-1* timeout timeout 17.50 0.10 timeout no_soln
NLP239-1* 18.60 timeout 17.60 0.10 timeout no_soln
SWV012-1* 0.00 0.00 245.90 0.00 0.20 no_soln
SWV013-1* 0.00 0.00 245.80 0.00 0.20 no_soln
SWV015-1* unknown unknown 246.10 timeout 0.20 no_soln
SWV016-1* unknown unknown timeout timeout 0.40 no_soln
SWV018-1* unknown unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN303-1 60.60 60.60 0.50 timeout no_soln timeout
SYN330-1 66.70 67.00 0.70 timeout timeout 296.60
SYN335-1 61.40 61.30 timeout timeout timeout timeout
TOP001-1 no_soln no_soln timeout timeout 25.40 no_soln
TOP003-1 no_soln no_soln timeout timeout 1.10 no_soln
TOP003-2 0.00 0.00 154.30 timeout 0.20 0.00
TOP006-1 no_soln no_soln timeout unknown timeout no_soln
TOP008-1 no_soln no_soln timeout timeout 1.00 no_soln
TOP013-1 no_soln no_soln timeout unknown 1.10 no_soln
TOP016-1 no_soln timeout timeout unknown 1.00 no_soln
TOP017-1 0.20 0.20 timeout unknown 1.20 no_soln
TOP018-1 30.10 30.70 timeout unknown 0.90 no_soln
TOP019-1 no_soln no_soln timeout timeout 0.90 no_soln
Attempted 40 40 40 40 40 40
Solved 27 22 21 19 17 8
Av. Time 10.81 14.00 54.74 10.65 2.05 47.34
New Attempted 25 25 25 25 25 25
New Solved 20 15 18 19 7 5
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for FEQ

FEQ GandalfFOF c-2.3 E-SETHEO csp01 VampireFOF 1.0 VampireFOF 2.0 MUSCADET 2.3 Otter 3.2 SCOTT 6.0.0 Bliksem 1.12
GEO112+1* 0.20 22.20 99.20 162.50 no_soln 2.20 0.40 timeout
GEO148+1* 14.50 3.20 1.90 19.90 no_soln 163.40 timeout timeout
MGT005+2 2.80 1.50 0.60 125.10 0.90 5.90 1.30 timeout
MGT023+1 0.00 1.50 0.30 0.20 0.50 0.80 no_soln 0.00
MGT034+2 10.00 87.80 0.40 0.60 no_soln 179.10 no_soln 33.10
MGT035+1 unknown 40.00 5.60 28.60 no_soln timeout no_soln timeout
MGT051+1* 34.50 140.50 10.90 168.60 no_soln timeout 20.60 timeout
MGT055+1* 34.30 timeout 1.10 2.80 no_soln timeout timeout timeout
MGT060+1* 34.30 1.50 101.10 46.20 no_soln 1.90 timeout timeout
MGT062+1* 34.30 2.30 0.40 0.30 no_soln timeout 6.90 timeout
SET055+1 8.40 1.80 unknown timeout no_soln 0.10 timeout timeout
SET063+4 43.90 1.40 61.50 0.50 0.50 1.80 44.50 0.60
SET094+1 155.70 54.00 0.60 0.40 3.30 74.90 timeout timeout
SET108+1 34.40 1.70 0.50 0.20 no_soln timeout timeout 0.00
SET200+3 29.20 1.50 timeout 33.30 0.30 timeout 116.60 timeout
SET579+3 44.20 1.80 timeout 0.40 0.30 timeout timeout timeout
SET608+3 59.50 20.10 timeout timeout 0.40 timeout timeout timeout
SET610+3 77.50 19.50 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout
SET612+3 81.60 262.00 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout
SET644+3 121.60 8.70 0.40 14.70 no_soln 38.40 timeout timeout
SET649+3 35.10 14.80 70.80 124.10 no_soln 26.80 7.30 timeout
SET652+3 35.60 251.50 timeout 184.60 no_soln timeout 4.10 timeout
SET656+3 34.80 5.40 4.00 timeout no_soln 153.10 12.80 timeout
SET660+3 75.50 38.30 1.30 20.40 no_soln timeout timeout timeout
SET661+3 no_soln timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout
SET666+3 29.60 2.10 12.00 5.40 no_soln 87.30 48.80 41.40
SET671+3 34.80 4.20 timeout timeout no_soln timeout timeout timeout
SET686+3 0.80 33.00 0.40 123.10 no_soln timeout timeout timeout
SET694+4 94.00 timeout timeout timeout 0.50 timeout timeout timeout
SET722+4 no_soln timeout timeout timeout 1.00 no_soln timeout timeout
SET734+4 no_soln timeout timeout timeout 1.00 timeout timeout timeout
SET737+4 unknown timeout timeout timeout 1.40 no_soln timeout timeout
SET746+4 no_soln timeout timeout timeout 1.20 timeout timeout timeout
SET763+4 43.20 timeout timeout 260.10 1.00 timeout timeout timeout
SET764+4 11.10 7.20 2.20 0.70 0.90 timeout timeout timeout
SET770+4 no_soln timeout unknown timeout 1.00 timeout timeout timeout
SET776+4 0.10 timeout 4.30 timeout 1.00 1.90 timeout 35.70
SWC010+1* 181.80 27.50 1.70 2.80 no_soln timeout timeout timeout
SWC094+1* 184.40 26.80 0.60 1.60 no_soln timeout timeout timeout
SWC206+1* 1.10 26.30 0.90 2.40 no_soln timeout timeout 110.00
SWC211+1* no_soln timeout 30.70 timeout no_soln timeout timeout timeout
SWC227+1* no_soln timeout 44.50 timeout no_soln timeout timeout timeout
SWC258+1* 104.30 26.30 0.60 2.80 no_soln timeout timeout 80.60
SWC281+1* no_soln timeout timeout timeout no_soln timeout timeout timeout
SWC302+1* no_soln timeout 0.80 timeout no_soln timeout timeout timeout
SWC330+1* no_soln 47.40 0.70 44.10 no_soln timeout timeout timeout
SWC380+1* 212.00 26.80 0.70 2.60 no_soln timeout timeout timeout
SYN075+1 0.10 1.20 0.20 0.20 no_soln 0.10 57.70 timeout
SYN417+1 52.30 2.00 0.20 62.10 no_soln 190.50 no_soln timeout
SYN551+1 41.00 timeout 0.30 13.20 no_soln timeout no_soln timeout
Attempted 50 50 50 50 50 50 50 50
Solved 38 35 33 32 16 16 11 8
Av. Time 52.43 34.68 13.98 45.45 0.95 58.01 29.18 37.67
New Attempted 16 16 16 16 16 16 16 16
New Solved 11 11 15 12 0 3 3 2
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for FNE

FNE E-SETHEO csp01 VampireFOF 1.0 VampireFOF 2.0 GandalfFOF c-2.3 SCOTT 6.0.0 Otter 3.2 Bliksem 1.12 MUSCADET 2.3
COM003+1 17.30 4.70 170.70 111.10 timeout timeout timeout no_soln
PUZ031+1 1.20 0.20 0.20 0.00 83.70 0.00 3.20 no_soln
SWV014+1* 1.50 timeout 0.20 101.50 timeout timeout timeout no_soln
SYN048+1 0.90 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN049+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN050+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.30 0.00 0.00 no_soln
SYN051+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN053+1 1.10 0.30 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN057+1 0.90 0.20 0.10 0.00 1.70 0.00 0.00 no_soln
SYN063+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN070+1 1.00 0.20 0.10 0.00 1.20 0.00 0.00 no_soln
SYN317+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN318+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 no_soln
SYN323+1 1.10 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN332+1 1.20 0.20 0.10 unknown unknown no_soln timeout unknown
SYN341+1 1.00 0.10 0.20 0.00 2.10 0.00 0.00 no_soln
SYN346+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN347+1 1.10 0.30 0.20 0.00 10.20 0.00 timeout no_soln
SYN353+1 1.50 0.30 0.20 0.70 timeout timeout timeout no_soln
SYN360+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN361+1 1.20 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.30
SYN363+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN367+1 1.00 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN368+1 1.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN373+1 1.10 0.20 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00 no_soln
SYN383+1 0.90 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN385+1 1.10 0.20 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN396+1 1.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.00 0.00 0.20
SYN407+1 1.00 0.10 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN410+1 0.90 0.10 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 no_soln
SYN451+1 3.10 13.00 3.20 unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN457+1 30.50 14.40 5.00 unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN458+1 3.10 21.20 2.50 unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN469+1 3.10 26.10 3.50 unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN472+1 3.80 14.00 4.30 unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN482+1 4.20 24.80 4.30 unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN508+1 3.90 18.10 4.20 unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN512+1 3.20 11.50 4.30 unknown timeout no_soln timeout no_soln
SYN548+1 1.80 0.30 timeout no_soln 259.30 timeout 14.40 no_soln
SYN549+1 1.20 0.30 276.00 1.50 1.40 1.90 timeout no_soln
Attempted 40 40 40 40 40 40 40 40
Solved 40 39 39 30 28 27 26 2
Av. Time 2.65 3.95 12.36 7.16 12.99 0.07 0.68 0.25
New Attempted 1 1 1 1 1 1 1 1
New Solved 1 0 1 1 0 0 0 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for EPT

EPT E-SETHEO csp01 PizEAndSATO 0.2 VampireEPR 2.0 Gandalf c-2.3 Otter-MACE 3.2-2.0 SCOTT 6.0.0 E 0.62 DCTP 0.1
GRP125-2.005 0.60 0.10 1.50 161.10 121.10 timeout timeout timeout
GRP127-2.006 0.70 0.20 timeout 31.00 73.70 timeout timeout timeout
GRP128-2.006 4.60 0.20 timeout 160.80 149.40 timeout timeout timeout
GRP128-3.005 1.20 0.50 timeout 168.10 timeout timeout 148.40 timeout
GRP129-3.004 0.70 0.10 timeout 206.40 125.50 6.70 14.80 timeout
GRP129-4.004 0.70 0.10 88.30 3.10 0.80 81.30 6.90 timeout
LAT005-1 89.60 no_soln 3.10 6.10 0.50 42.70 16.00 89.30
LAT005-2 25.70 no_soln 2.00 0.00 0.30 0.60 19.60 24.90
PUZ010-1 1.10 0.30 timeout unknown timeout timeout timeout timeout
PUZ017-1 timeout 25.70 0.20 timeout timeout timeout timeout timeout
PUZ018-1 2.30 1.50 timeout 0.00 153.90 20.20 9.50 0.00
PUZ036-1.005 188.90 no_soln 0.30 0.60 0.40 0.50 92.60 timeout
PUZ037-1 0.60 no_soln 0.10 0.10 0.10 0.20 0.00 0.00
PUZ037-2 189.30 no_soln 0.50 1.30 2.70 2.80 timeout timeout
PUZ037-3 221.50 no_soln 87.60 47.10 no_soln timeout timeout timeout
SYN436-1 1.10 0.20 37.80 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN439-1 12.40 0.60 28.40 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN440-1 17.00 0.60 19.00 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN447-1 2.30 0.60 32.40 165.10 timeout timeout timeout timeout
SYN457-1 4.70 0.70 42.30 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN460-1 2.70 0.50 13.20 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN466-1 3.70 0.30 17.00 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN467-1 2.10 0.30 38.90 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN472-1 1.70 0.40 45.40 unknown timeout timeout timeout timeout
SYN482-1 3.30 0.40 41.40 unknown timeout timeout timeout timeout
Attempted 25 25 25 25 25 25 25 25
Solved 24 19 19 14 11 8 8 4
Av. Time 32.44 1.75 26.28 67.91 57.13 19.37 38.48 28.55
New Attempted 0 0 0 0 0 0 0 0
New Solved 0 0 0 0 0 0 0 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS


Results for EPS

EPS E-SETHEO csp01 PizEAndSATO 0.2 Otter-MACE 3.2-2.0 DCTP 0.1 E 0.62 VampireEPR 2.0 SCOTT 6.0.0 Gandalf c-2.3
GRP123-2.005 1.80 1.10 5.30 1.60 timeout timeout timeout unknown
GRP124-7.005 0.60 0.10 5.90 1.00 timeout timeout timeout unknown
GRP126-2.005 0.60 0.10 5.00 14.30 timeout timeout timeout unknown
GRP126-3.005 0.90 0.40 10.10 timeout timeout timeout timeout unknown
GRP127-3.005 0.90 0.30 10.20 timeout timeout 21.10 timeout unknown
GRP128-1.004 0.50 0.00 4.20 3.50 29.80 75.70 timeout unknown
GRP129-3.005 1.20 0.50 12.50 timeout timeout timeout timeout unknown
GRP130-3.004 0.70 0.20 5.00 timeout 22.40 153.30 no_soln unknown
GRP130-4.004 0.50 0.00 4.30 0.30 46.00 timeout no_soln unknown
GRP133-2.004 0.50 0.00 4.10 0.10 13.90 27.30 no_soln unknown
NLP005-1* 7.00 31.20 4.00 0.00 0.10 timeout 0.60 unknown
NLP006-1* 7.20 30.80 4.10 0.30 0.00 timeout 1.20 no_soln
NLP008-1* 7.40 33.60 4.20 0.20 0.10 timeout 0.80 no_soln
NLP012-1* 7.00 31.20 4.20 0.00 0.10 timeout 0.70 unknown
NLP013-1* 7.00 31.10 4.10 0.00 0.10 timeout 0.90 no_soln
PUZ018-2 2.30 1.50 timeout 0.50 timeout timeout timeout unknown
SYN307-1 0.50 0.10 4.00 0.00 timeout timeout 0.90 unknown
SYN423-1 9.50 no_soln timeout 2.50 timeout timeout timeout timeout
SYN428-1 10.20 no_soln timeout 2.70 timeout timeout timeout timeout
SYN434-1 1.30 0.20 timeout timeout timeout timeout timeout unknown
SYN437-1 1.30 0.30 timeout timeout timeout 55.10 timeout unknown
SYN438-1 1.40 0.20 4.20 timeout timeout 83.80 0.50 unknown
SYN446-1 1.10 0.30 timeout timeout timeout 19.90 timeout unknown
SYN463-1 1.00 0.20 timeout timeout timeout 33.40 timeout unknown
SYN544-1 153.90 no_soln timeout 147.20 timeout timeout timeout timeout
Attempted 25 25 25 25 25 25 25 25
Solved 25 22 17 16 9 8 7 0
Av. Time 9.05 7.43 5.61 10.89 12.50 58.70 0.80 -
New Attempted 5 5 5 5 5 5 5 5
New Solved 5 5 5 5 5 0 5 0
* indicates a problem not previously seen by the systems.

Results for: MIX UEQ SAT FOF EPR HEQ HNE NEQ NNE PEQ SEQ SNE FEQ FNE EPT EPS